Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Novela zákona o dráhách může ohrozit soukromé vlaky

30. listopadu 2014

Už dlouho se v odborných kruzích mluví o nutnosti napsat zcela nový zákon o dráhách. Ten současný spatřil světlo světa už v roce 1994, novelizován byl tolikrát, že i dopočítat se počtu novel není jednoduché. V posledních letech jsou novely vyvolány zejména nutností transpozice dokumentů Evropské unie do českého právního řádu. Do nejnovějšího návrhu novely zákona se dostal i sporný bod, kdy by bylo možné zakázat provoz dopravcům, kteří konkurují vlakům, jejichž ztrátu hradí stát nebo kraje. To by se týkalo i velké části trati mezi Prahou a Ostravou, na níž jezdí státem objednávané vlaky do Luhačovic či do Vsetína. Ministerstvo dopravy se brání, že navrhovaná úprava se bude týkat až nových dopravních služeb, nikoliv stávajícího provozu na lince mezi Prahou a Ostravou. Tato podmínka ovšem v návrhu novely zákona není a podle zkušenosti soukromých dopravců není dobré spoléhat jen na prohlášení či sliby, nová politická garitura sliby plnit nemusí a proto je nutné mít vše přímo v textu zákona. Zajímavé je, že ustanovení o možnosti omezit provoz konkurenčních dopravců evropská legislativa přímo ani nepožaduje, je na každém státu, jak si provede transpozici do svého právního prostředí.

Zákon pracuje s pojmem hospodářská vyváženost. Znamená to, že v případě, že by dopravci, který dostáva dotaci konkuroval dopravce bez dotace, bylo by možné omezit provoz dalšího dopravce, aby dopravce s dotací neměl větší ztrátu, danou tím, že cestující budou používat nedotovaný vlak. Rozhodovat by o tom měl Úřad pro ochranu podnikání v dopravě, který chce stát zřídit. Podle našeho názoru by ovšem měl pro každou trať předcházet seriózní průzkum a ekonomické zhodnocení, protože existují tratě, kde provoz stát nemusí dotovat vůbec. I když takových tratí není mnoho, existují. Bez dotace by se podle všeho mohly provozovat i spojení Praha–Brno nebo Praha–Ústí nad Labem. V zásadě jde o to, nedotovat - ke škodě daňového poplatníka - zbytečně linky, které dotaci vůbec nepotřebují. Obáváme se ovšem, že se budou se dotovat linky, které mohou jezdit bez dotací, kvůli tomu, aby žádný další dopravce nemohl dokázat, že to jde bez dotací.

Sdružení železničních společností je jako odborná společnost připomínkovým místem v mezirezortním připomínkovém řízení, kterým procházejí všechny návrhy zákonů, které z ministerstva dopravy směřují do vlády a posléze do parlamentu. I v případě současné navrhové novely zákona o dráha č. 266/1994 Sb. jsme miniserstvu dopravy poslali svoje připomínky. Trváme na tom, že přiopadné omezení pro dopravce, konkurující dopravcům s dotovanými vlaky nemůže být uplatněno pro stávající provoz, protože by tak byla ohrožena investice soukromých společností do nových vlaků. Bude-li v budoucnosti takové omezení možné, potom jen na tratích, kde byl dopravce pro dotovaný provoz ve veřejném zájmu vybrán na základě transparentního výběrového řízení. Na všech dálkových tratích, kde dostáva dopravce dotaci, jezdí monopolní České dráhy. Výběrová řízení se stále odsouvají a zatím není vůbec jasné, zda se už dlouho plánovaná výběrová řízení vůbec uskuteční. Lepší situace je na tratích regionálních, kde soukromé vlaky na dotovaných linkých už jezdí, byť i tady jsou České dráhy v převaze, na některých tratích jezdí stále bez výběrového řízení.

Kromě zásadních připomínek, týkajících se omezení provozu konkurenčních vlaků, vyslovilo Sdružení železničních společností připomínky i k dalším bodům novely zákona, např. k nově navrhované kategorii žerlezničních tratí, tzv. místním dráhám, kde by se z původně rozumného návrhu, vedoucího ke zjednodušení legislativy při provozu těchto tratí, staly tratě jen pro turistické a nostalgické vlaky, bez kolejového spojení s ostatními tratěmi na kterých by nebylo ani možné provozovat veřejnou dopravu. Dalším bodem, který chceme v návrhu novely doplnit, je nutnost rozšířit platnost oprávnění strojvedoucího, které platí na regionálních a celostátních dráhách i na vlečky. Přesto, že vlečka je přípojná kolej, na které by měla platit jednodušší pravidla pro provoz, strojvedoucí z dopravně složitější regionální nebo celostátní dráhy na vlečku nesmí a musí si na řízení lokomotivy na vlečce pořídit další průkaz. Je to něco podobného, jako kdyby řidič auta nemohl zajet za vrata továrny a musel si na zájezd na parkoviště uvnitř areálu pořídit další řidičský průkaz.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz