Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Rok 2013 na železnici

28. prosince 2013

Rok 2013 byl na železnici poněkud rozporuplný – něco se podařilo, něco vůbec ne. Ale smolná „13“ v letopočtu se - naštěstí – nijak výrazně neprojevila.

Dařilo se nákladní dopravě provozované soukromými dopravci, výkony stále stoupají. Přesto se ale i od pohledu zdá, že kamionů na silnicích neubývá, ba naopak. Léta omílaná fráze o přesunu nákladu ze silnice na železnici jaksi nefunguje. Dopravní trh totiž není tak jednoduchý, po železnici se vozí hlavně ucelené vlaky, přímá konkurence silniční dopravě není tak jednoduchá. Existuje ale segment tzv. jednotlivých vozových zásilek, ale ten obhospodařuje národní nákladní dopravce a ukazuje se, že s tím má notné potíže. Hlavně proto, že je to přeprava pro dopravce nákladná. Přesto, že nákladná je, zcela zrušit jednotlivé vozové zásilky asi nelze – už proto, že by kamionů na státem a kraji provozovaných a opravovaných silnicích přibylo. Problém se jmenuje „poslední míle“ (analogie a poslední mílí v energetice a telekomunikacích není nikterak náhodná) a státu se ji nedaří (na rozdíl od telekomunikací a energetiky) nijak rozumně řešit. Nabízí se spolupráce národního nákladního dopravce s malými soukromými dopravci, která by logicky vedla ke snížení nákladů na přepravu jednotlivých vozových zásilek , ale zatím se taková spolupráce nekoná. Možná i proto, že by vedla také ke snížení počtu zaměstnanců a to se rozhodně nelíbí odborům.

V osobní dopravě bylo v roce 2013 všechno při starém. Očekávaná liberalizace trhu osobní dálkové dopravy (objednávané státem) se nikam nepohnula. Ministerstvo dopravy váhá a v zásadě se mu nelze divit – střídání ministrů dopravy se letos konalo jak na běžícím pásu a to klidu na koncepční práci nepřidá. Ani v regionální dopravě (objednávané kraji) není situace příliš růžová – nepříliš koncepční objednávky regionálních vlaků zatím vedou k občasné nespokojenosti občanstva – jako příklad z poslední doby můžeme uvést silnou nespokojenost s vlaky na trati Doudleby – Rokytnice, kde starostové dokonce navrhují vypsat výběrové řízení na nového dopravce.

A tak rok 2013 na železnici, zejména jeho závěr, by se dal označit jako „čekání na novou vládu a nového ministra dopravy“. Už aby to bylo. Práce v resortu dopravy, jehož stav označil předseda jednoho z vítězných volebních uskupení jako kritický, je víc než dost. Kromě výše zmíněných problémů nutno uvést i připravovaný nový zákon o dráhách (který by se měl nazývat zákonem o železnicích), který ale uvázl ve spodních zásuvkách ministerských stolů. Starý zákon je už hodně špatně použitelný, s neskutečnou řadou novel platí už od roku 1994.

A tak si do roku 2014 nezbývá než přát si alespoň jistou dávku optimizmu, doufejme, že snad v příštím roce bude na železnici alespoň trochu lépe ….

[28.12.2013]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz