Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Vláda odložila projednání pravidel pro převod málo využívaných tratí na nové nabyvatele

14. března 2012

Vláda na svém jednání 7. března odložila projednání materiálu, který určuje pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu na nové nabyvatele.

Premiér Petr Nečas uložil ministru dopravy zpracovat alternativní řešení, které by umožnilo převod na obce nebo kraje. Uložil také zajistit podmínky provozování drah tak, aby nebylo porušeno konkurenční prostředí, ale dráhy byly provozovány pro regionální rozvoj a turistiku.

Vláda stále uvažuje, že na provoz drah nebude přispívat stát, tak jak to u stejných drah činí dnes pomocí dotace pro Správu železniční dopravní cesty. Sdružení železničních společností chápe snahu státu ušetřit prostředky státního rozpočtu, ale upozorňuje, že nulová dotace by byla v rozporu obecným právem. Tratě jsou totiž zatíženy specifickou formou věcného břemene, když zákon o dráhách ukládá jejich provozovatelům umožnit provoz drážní dopravy na těchto tratích každému, kdo má potřebnou licenci. Právo vlastníka a provozovatele nakládat se svýma majetkem je tak omezeno, ale zákon zároveň vlastníkům ukládá zajisti provozuschopnost dráhy. Sdružení bude navrhovat nikoli plošné dotace, jak je tomu dnes, kdy příjemcem je Správa železniční dopravní cesty, ale dotace diferencované podle charakteru a provozu na konkrétní trati. Dotace na málo provozované tratě tak budou ve většině případů daleko menší, než dotace, které na stejné tratě dostává státní organizace Správa železniční dopravní cesty a reálně tedy dojde k úspoře. Sdružení železničních společností bude navrhovat diferencované dotace pro všechny tratě, tedy i tratě, které bude i nadále provozovat Správa železniční dopravní cesty. Sdružení je přesvědčeno, že diferencovaným přístupem k dotacím dojde k dalším úsporám.

[14.03.2012]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz