Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Tiskové prohlášení Sdružení železničních společností

Soukromí dopravci se nezúčastní čtvrteční stávky, jejich vlaky pojedou. Zaměstnanci některých společností budou cestující pouze informovat o svých požadavcích.

Omezení jízd vlaků může nastat v případě, že řízení provozu na tratích zajišťují České dráhy. Stávkující výpravčí by mohli omezit vjezd do stanic, kde České dráhy řídí provoz. V takovém případě cestující do cílové stanice dopraví autobusy.

Značný rozsah stávky na železnici je dán tím, že stávkovat budou zaměstnanci státem vlastněné velké a na železnici monopolní společnosti. Zaměstnanci soukromých společností totiž většinou nestávkují, jejich vztah k vlastnímu zaměstnavateli, soukromé firmě je zcela jiný, než vztah zaměstnanců k státem vlastněnému zaměstnavateli. Velikost firmy hraje značnou roli, soukromí dopravci jsou malé firmy, kde vedení má ke svým zaměstnancům daleko blíže.

Sdružení železničních společností má za to, že plánovaná stávka poškodí železnici v očích cestující veřejnosti. Řada cestujících použije v době stávky místo vlaku auto a řada cestujících se na nespolehlivou železnici po skončení stávky už nevrátí.

Sdružení železničních společností připomíná, že soukromé železniční společnosti působí zatím na malé části železnice, proces otvírání trhu veřejné dopravy je velmi pomalý. U velké části regionálních spojů kraje uzavřely desetileté smlouvy s monopolnímu Českými dráhami. Po tuto dobu bude přístup dalších dopravců na regionální tratě uzavřen a konkurence vyloučena. Možná další stávka tak opět může ochromit prakticky celou síť.

[14.06.2011]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz