Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

SŽD chce rušit lokálky za každou cenu

Správa železniční dopravní cesty chce rušit regionální tratě. V současné době běží řada správních řízení, na jejichž konci by mohl být onen pověstný konec některých regionálek. Že se na tom nic neušetří, je nabíledni. Opuštná trať se totiž musí zrušit i fyzicky a to něco stojí.

Sliby ministra Bárty, že stát umožní provozovat regionální tratě bez pravidelného provozu nestátním zájemnmcům vzaly patrně za své. Stejně tak jsou marné snahy některých obcí, které by chtěly tratě do svého vlastnictví. Nelze za tím vidět nic jiného, než že Správa železniční dopravní cesty nestojí o konkurenci. Mohlo by se totiž stát, že nestátní provozovovatel dráhy to umí podstatně lépe a levněji, něž státní organizace. Státní organizace SŽDC by také mohla přijít o část dotace, kterou dostává ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Není to ostatně nic nového, podobná situace provázela snahy soukromých dopravců dostat se na železniční síť, provozovanou Českými dráhami, tehdy taktéž státní organizací. I tehdy se státní monopol bránil, mohlo by se ukázat, že to někdo jiný umí lépe.

Správa železniční dopravní cesty se snaží omezit provoz na regionálkách, nevyužívaných k pravidelné dopravě všemi možnými prostředky. Navrhuje například provozovat dráhu v omezeném rozsahu, což v praxi znamená, že se trať pouze kontroluje, ale nejezdí se po ní. Zavést omezený provoz jde jen tehdy, není-li zájem dopravců o jízdy. A ten většinou je a snaha SŽDC o omezení provozu nebývá vždy naplněna.

Správa železniční dopravní cesty objevila nový způsob, jak dopravcům na regionálních tratích znepříjemnit život. Tratě, které nejsou běžně v provozu a jezdí se na nich zejména o prázdninách a svátcích, nechala zkontrolovat a na některých našla závady a vyloučila na nich provoz. Ne na dobu nezbytně nutnou, jak říká zákon o dráhách v § 23b, ale rovnou na celý rok, tak aby prázdninovému provozu zabránila.

Důvodem toho, že se trať vyloučí, ale neopravuje jsou pochopitelně peníze a do jisté míry lze SŽDC i pochopit, běžně nepoužívané regionálky jsou až na konci rozpočtu. Ale to nic nemění na povinnosti vlastníka zajistit provoz dráhy podle zákona. Vlastníkem regionálek je stát a povinnosti vlastníka přenesl na Správu železničn dopravní cesty, která se tím, že neprovádí opravy porušuje ustanovení § 20 zákona o dráhách.

Situace kolem regionálních drah je tak stále nepřehledná. Sdružení železničních společností požádá ministerstvo dopravy o řešení současného stavu je připraveno aktivně se podílet na řešení problému zvaného nepravidelně provozované regionální dráhy.

[15.03.2011]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz