Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Zrušení sedmi lokálek může stát přes 700 miliónů korun, k úsporám nedojde

V minulých dnech zahájilo Ministerstvo dopravy na návrh Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) správní řízení na, jehož konci má být zrušení sedmi regionálních tratí Důvodem mají být úspory nákladů na provoz tratí, na kterých podle SŽDC nejezdí žádné vlaky. Žádný návrh se nezabývá skutečnými náklady na zrušení tratí, které mohou přesáhnout částku 700 miliónů korun.

Zrušeny mají být tratě Čejč – Úhřice u Kyjova, Čížkovice – Obrnice, Královec – Žacléř, Hevlín – Hrušovany nad Jevišovkou, Aš – Aš státní hranice, Libochovice – Vraňany a Bruntál – Malá Morávka. Na některých tratích jezdí osobní vlaky na základě objednávky obcí, tedy ve veřejném zájmu, vlaky mimořádné a vlaky nákladní. Tento fakt Ministerstvo dopravy a SŽDC zcela ignorují.

Zrušením těchto drah nevznikne žádná přímá úspora, neboť prostředky na provoz a údržbu poskytované SŽDC Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) by se zkrácením železniční sítě neměly snižovat, za relevantní úsporu považuje SFDI úsporu budoucích nákladů.

Náklady na zrušení tratí budou značné. Po administrativním zrušení se železniční trať stává nepotřebnou stavbou, o kterou bude její vlastník nucen stejně pečovat, nebo kterou bude nutno odstranit. Náklady na odstranění jednoho kilometru tratě se udávají ve výši 6 mil. Kč. Zrušení sedmi tratí s celkovou délkou 120 km tedy daňového poplatníka může přijít na 720 miliónů korun. Údržba těchto tratí přitom stojí SŽDC v průměru 100 tis. korun na jeden kilometr, tedy 12 mil. korun ročně. Uvažovaná úspora nákladů by se tedy vrátila až za celých 60 let. Často navrhovaná přeměna tratí na cyklostezky je přitom dražší, než odstranění stavby dráhy, v průměru cyklostezka postavena na spodku železniční tratě přijde na 8 mil. Kč na jeden kilometr.

Řešením, které by přineslo skutečné úspory je jejich převod na obce či různí sdružení a firmy, které mohou tratě dále provozovat. Přesto, že ministr dopravy před časem tuto možnost sám zmínil a některé obce už o tratě projevily zájem, Ministerstvo dopravy místo toho zahájilo správní řízení o zrušení tratí. Předání zrušené tratě jinému zájemci ztrácí smysl. SŽS se domnívá, že na předání tratí jinému subjektu není zájem, mohlo by se totiž ukázat, že nestátní provozovatel dráhy je schopný železniční tratě provozovat za zlomek nákladů, za které tratě provozuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty. To je v příkrém rozporu s proklamacemi o liberalizaci trhu v železniční dopravě a o vstupu nových subjektů na trh.

Sdružení železničních společností považuje současnou situaci kolem regionálních železničních tratí za znepokojující, záměr rušení tratí, který se nezabývá náklady na jejich odstranění je v rozporu se snahou vlády o úspory veřejných rozpočtů.

[19.10.2010]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz