Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

150 miliard korun pro České dráhy bez výběrového řízení likviduje trh železniční dopravy

Tisková zpráva Sdružení železničních společností

12. listopadu 2009

Plzeňský kraj zrušil už vypsané výběrové řízení na služby dopravců na některých regionálních tratích na Plzeňsku. Do výběrového řízení se kromě Českých drah přihlásili i soukromí dopravci. Výběrové řízení mělo přinést snížení ceny za vlaky, které objednává kraj a nová vozidla pro cestující. Plzeňský kraj ovšem výběrové řízení zrušil bez udání důvodů a ohlásil uzavření desetileté smlouvy s monopolními Českými dráhami s opcí na dalších pět let. A to přesto, že všechna dosud realizovaná výběrová řízení, týkající se veřejných zakázek přinesla díky konkurenci dopravců snížení ceny dopravního výkonu, někde až o 50%. Postup Plzeňského kraje je pro soukromé dopravce nepochopitelný.

Plzeňský kraj se tak připojil k ostatním krajům, které také oznámily zachování monopolu Českých drah v regionální dopravě a trvají na desetiletých smlouvách s Českými drahami. Smlouvy na deset let s opcí na dalších pět let monopolním Českým drahám zajistí zakázku za 150 miliard korun bez výběrového řízení . Jedná se přitom u druhou největší zakázku, hned po zakázce na dostavbu Temelína. Tím, že není vypsána soutěž, si cenu fakticky určuje monopolní dopravce.

Se smlouvami spěchají kraje i České dráhy - 3. prosince totiž vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, které nařizuje výběrová řízení pro přidělování zakázek ve veřejné železniční dopravě. Pro další zakázky, týkající se služeb ve veřejné dopravě už musí být vyhlášeno výběrové řízení, pro smlouvy uzavřené před 3. prosincem 2009 to ale bohužel neplatí.

Podle odhadu Sdružení železničních společností, který se opírá o výsledky realizovaných výběrových řízení, krajské rozpočty přijdou díky zachování monopolu Českých drah minimálně o 15 miliard korun při realizaci desetiletých smluv s opcí na dalších pět let. Takové plýtvání veřejnými prostředky nemá u nás obdobu.

Soukromí v soutěžích dopravci slíbili kromě nízkých cen i nové soupravy a další zlepšení služeb cestujícím. Teď se trh železničním dopravy na patnáct let fakticky uzavře a monopolní České dráhy nebude nic nutit ke zlepšení svých služeb. Zachování monopolu bude mít pro železnici fatální důsledky, Sdružení železničních společností očekává odliv cestujících na silnici, kde už tržní prostředí funguje. Existuje reálná obava, že dojde i k rušení některých tratí.

[12.11.2009]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz