Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Noví železniční dopravci mohou krajům ušetřit až 10 miliard korun…

… kraje však musí vypisovat výběrová řízení na dopravce.

Tisková zpráva Sdružení železničních společností

15. října 2009

Na 94. Žofínském fóru, věnovaném železniční dopravě, jsme představili srovnání cen za provozování regionální dopravy. Na příkladech fungujících provozů soukromých dopravců jsme ukázali, že ceny nových dopravců na srovnatelných tratích jsou až o 20% nižší než požadavky Českých drah. Současně jsme připomněli, že v nabídkách do výběrových řízení České dráhy snižují cenu, za kterou jinak provozují linky, které si u nich kraj objedná přímo. Kraje tak mohou na výběrovém řízení vydělat dvakrát: nižší cenou nových dopravců a uměle sníženou cenou Českých drah. Soutěže přesto nechystají a hodlají s Českými drahami přímo podepsat smlouvy na 10 let. Výsledkem takového postupu bude obrovské mrhání veřejnými prostředky, za 10 let odhadujeme čistou ztrátu krajů až 10 miliard korun, a další rušení regionálních spojů a tratí (viz. naše TZ z 12.10.2009).

Důvody takového jednání krajů jsou naprosto neznámé. Místopředseda Asociace krajů hejtman Pardubického kraje Radko Martínek jej pouze komentuje slovy: „…nikdo nás nedonutí k˙tomu, abychom vypisovali tendry na jednotlivé lukrativní tratě…“ Tímto opět potvrzuje svou naprostou nekompetenci a neznalost problému, neboť v režimu objednávané dopravy neexistují žádné lukrativní tratě a tento výraz zcela postrádá smyslu (zisk dopravce je součástí celkové úhrady kraje a je zcela nezávislý na typu tratě). Pan hejtman Martínek nám stále nepodal jediné vysvětlení, proč hodlá konkurenční dopravce vyloučit z trhu a jednat pouze s Českými drahami. Je to naprosto neakceptovatelný postup. Důsledky udržování monopolu Českých drah budou pro obyvatele krajů fatální.

[15.10.2009]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz