Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Kraje chtějí omezovat regionální železniční dopravu, České dráhy požadují příliš vysokou cenu za její provozování

Tisková zpráva Sdružení železničních společností

11. října 2009

Jak vyplývá z tiskového prohlášení Královehradeckého kraje ze dne 7.10.2009, kraje připravují redukci počtu železničních spojů až o 10% a to i přesto, že stát uvolnil z svého rozpočtu navíc 2,6 miliardy Kč na financování regionální dopravy. Sdružení železničních společností je přesvědčeno, že důvodem rušení spojů není nedostatek peněz na regionální dopravu, ale fakt, že kraje nejsou ochotny jednat s ostatními dopravci, kteří jsou schopni regionální vlaky provozovat ve vyšší kvalitě za podstatně nižší ceny. Pokud kraje zadávají zakázky napřímo Českým drahám bez výběrových řízení, České dráhy si samy určují cenu, za kterou jsou ochotny vlaky provozovat. Tato cena je však zhruba o 25 – 40 % vyšší, než cena, kterou požadují ostatní dopravci. Příkladem deformace cen jsou požadavky ČD, které na svém portálu zveřejnil Ústecký kraj. Ze zpřístupněných dat vyplývá, že ČD za provoz regionálních spojů nejnižší kvality požadují až 103 Kč/km (v oblasti Šluknovska). Obdobné výkony však konkurentní dopravci (například Veolia Transport v Olomouckém kraji nebo Viamont v Královéhradeckém kraji) zajišťují za výrazně nižší cenu a dosahují stabilních hospodářských výsledků.

Hejtmani v těchto dnech připravují přímé uzavření smluv, bez nabídkových řízení, s předem vybraným zájemcem – Českými drahami – a to na dobu deseti let (!). Je zřejmé, že tímto krokem by v příštích deseti letech došlo k obrovským ztrátám veřejných prostředků, dalšímu propadu kvality služeb a pokračujícímu rušení regionálních spojů. Neexistuje žádný důvod, proč by kraje měly v provozu regionálních vlaků zvýhodňovat České dráhy a diskriminačním a netransparentním jednáním vytlačovat ostatní společnosti z trhu. Jednalo by se o flagrantní porušení principů rovného přístupu, o mrhání veřejnými prostředky a především o krajně nezodpovědný přístup k jedné z významných priorit – zajištění dopravní obslužnosti v regionech.

Je jisté, že v případě otevření výběrových řízení by výsledná cena, snížená na minimum konkurenčním tlakem, umožnila provoz na lokálních tratích udržet a jeho kvalita by zaručila zvýšený zájem obyvatel o veřejnou dopravu. Sdružení železničních společností a zástupci některých dopravních společností proto minulý týden vyzvali hejtmany, aby přikročili k transparentnímu jednání a ukončili dosavadní nehospodárný, diskriminační a ve výsledku destruktivní postoj k železniční regionální dopravě.

[11.10.2009]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz