Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Další postup transformace Českých drah

1. března 2009

Ministerstvo dopravy předloží vládě dokument "Návrh na řešení zbývajících činností Českých drah a.s.". K 1.7.2009 by tak obsluha dráhy měla přejít od ČD a.s. ke státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. K SŽDC tedy přejdou dispečeři, výpravčí, signalisté a hláskaři. Tím, že SŽDC bude tratě ve vlastnictví státu nejen udržovat, ale i provozovat svými vlastními zaměstnanci a dojde tak k dlouho očekávanému oživení dopravní cesty. České dráhy se na provozování dráhy nebudou nijak podílet a zůstanou pouze dopravci.

U Českých drah bude dále založena samostatná dceřiná společnost pro správu majetku, která bude mj. poskytovat služby pro cestující a dopravce. Všechny společnosti budou zastřešeny strategickým řidícím holdingem, České dráhy tedy přejdou na klasické holdingové uspořádání.

Změnu obsluhy dráhy, tedy přechod výpravčích a dispečerů pod Správu železniční dopravní cesty lze jen přivítat. Českým dráhám ale zůstanou i nadále klíčové budovy nádraží a jejich dceřiná společnost pro správu majetku bude poskytovat služby cestujícícm a ostatním dopravcům. Dominantní dopravce tedy bude poskytovat služby své vlastní konkurenci a je jen otázkou, jak se budou monopolní České dráhy ke své konkurenci chovat.

Pochyby vzbuzuje způsob transformace. Opět má být použit model, který použila vláda v roce 2008, majetek převáděny v souvislosti s transformací z ČD na SŽDC má být Správě železniční dopravní cesty prodán za tržní cenu. Majetek, který stát předtím vložil do akciové společnosti České dráhy, kde je stoprocentním vlastníkem, tedy prodá de facto sám sobě a peníze za prodej připadnou Českým dráhám. V roce 2008 tak štát zaplatil Českým dráhám 12 miliard korun, letos se má stejný postup opět opakovat.

Sdružení železničních společností má za to, že navržený způsob prodeje majetku je skrytou nedovolenou podporou Českých drah, kterou jinak evropské směrnice zakazují. Sdružení železničních společností bude převod majetku z ČD a.s. na SŽDC pozorně sledovat a v případě podezření na nedovolenou podporu monopolního dopravce České dráhy zváží další kroky.

[1.3.2009]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz