Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Kauza "Kozí dráha II"

2. července 2008

Trať 132 z Oldřichova u Duchcova do Děčína, zvaná podle charakteru okolního terénu "kozí dráha", je jednou z těch, na které nejezdí pravidelné osobní vlaky, Ústecký kraj totiž odmítnul uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu i přes to, že trať byla využívána jako příměstká a do Děčína jezdily stovky cestujících. Trať je bohužel předmětem lokálních politických zájmů, existuje tlak na její zrušení, jedním z důvodů je dálniční přivaděč, který má věst v ose části trati. Obce v okolí trati s rozhodnutím kraje nesouhlasí a usilují o obnovení veřejné dopravy. I proto objednaly u jednoho z nestátních dopravců zvláštní vlaky pro veřejnost. Vlaky vyjely na jaře a těšily se značnému zájmu veřejnosti. Obce si proto objednaly pravidelné vlaky o sobotách v červenci a srpnu. Vlaky ale podle všeho vůbec nevyjedou.

Týden po jízdě posledního z vlaků totiž Správa dopravní cesty Ústí nad Labem najednou zjistila špatný stav jednoho z mostů. Na opravu mostnic, která se v jiných případech dělá během několika dnů, byla vyhlášena výluka do 31. srpna 2008.

Obce na trati si tedy zajistily náhradní autobusovou dopravu přes vyloučený úsek a objednaly vlaky na té části trati, která zůstala provozuschopná. Vlaky byly předepsaným postupem objednány v pátek 27. června 2008 a trasa byla schválena. Konečnou podmínkou pro provoz vlaků je tzv. přidělení kapacity dopravní cesty, které zajišťuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). V tomto případě by se jednalo o formální záležitost, protože na trati nejezdí žádné osobní vlaky a kapacity je tam dost. Místo přidělení kapacity se 1. července 2008 objevila další výluka - světe div se - právě v úseku, který byl předtím provozuschopný a ve kterém měly jezdit prázdninové vlaky. Důvodem je špatná geometrická poloha koleje, což se na tratích stává a oprava trvá nejdéle několik dnů. Přesto bude výluka trvat až do konce července.

Události, které probíhají na "kozí dráze" nejsou zrovna standardní. Je známo, že Ústecký kraj usiluje o zrušení dráhy, v jejíž ose by měl vést dálniční přivaděč. To se pochopitelně nelíbí místním, kteří se obávají, že dálniční přivaděč přivede do města kamiony. Letmým pohledem na naše silnice, plné kamionů, lze obavy místních pochopit. K tomu ještě přispívá podivný postup ministetrstva životního prostředí, které váhá s posudkem EIA (posudek vlivu stavby na životní prostředí).

Novináři už uvažují o tom, zda celý více než nestandardní postup úřadů a provozovatele dráhy neslouží jedinému: dlouhodobými výlukami dosáhnout toho, že o provoz vlaků na dráze nebude mít nikdo z dopravců zájem a dráha se potom potichu zruší. Novináři mají jistě právo na svůj názor, ale nutno se ptát, zda doměnky novinářů nemají k pravdě hodně blízko ....

Dopravci, pro které jsou železniční tratě základem jejich podnikání, sledují události kolem "kozí dráhy" se značným znepokojením. Likvidace železničních tratí, kdy důvodem je politické rozhodnutí, je věc krátkozraká a pro budoucnost příliš nebezpečná. Tratě se totiž lehce zlikvidují, ale v denšní době je prakticky nemožné je obnovit.

[2.7.2008]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz