Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Sdružení železničních společností oslovilo hejtmany

30. dubna 2008

Sdružení železničních společností dopisem oslovilo hejtmany všech krajů. Deklaruje dlohodobý zájem dopravců o provozování regionální dopravy a nabízí krajů spolupráci.

Sdružení požádalo kraje o informaci, zda mají zpracovánu dopravní politiku kraje a zda se při provozování drážní dopravy v závazku veřejné služby počítá i s účastí nestátních dopravců. Sdružení se zajímá i o to, zda kraj počítá s vypsáním výběrových řízení pro dopravce, kteří budou provozovat regionální drážní dopravu v závazku veřejné služby a v jakém časovém horizontu budou tato řízení vypsána, nebo bude-li osloven některý z nestátních dopravců v případě, že pro výkony v závazku veřejné služby bude preferováno přímé zadání.

Důležitým bodem také je, zda je při realizaci finanční podpory obnovy parku kolejových vozidel pro regionální dopravu v rámci programů ROP počítáno také s nestátními dopravci.

Společnosti, které jsou členy našeho sdružení nabízejí průhledné podmínky při využití finančních prostředků, kterými je hrazena prokazatelná ztráta, začlenění do integrovaných dopravních systémů a aktivní účast na tvorbě jízdních řádů podle potřeb kraje. Nabízíme nasazení odpovídajících vozidel, které budou odpovídat významu železniční tratě, na důležitých tratích jsou naše společnosti připraveny nasadit nejmodernější vozidla.

[30.4.2008]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz