Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Kauza "Kozí dráha"

25. února 2008, aktualizace 29. února 2008

Trať 132 z Oldřichova u Duchcova do Děčína, otevřená roku 1871, zvaná podle charakteru okolního terénu "kozí dráha" se dříve jmenovala dráha Duchcovsko-podmokelská (neboli Dux-Bodenbacher Eisenbahn) sloužila k přepravě uhlí, později byla využívána jen pro osobní dopravu. Od 9.12.2007 byla veřejná osobní doprava zastavena a vlaky nahrazeny autobusy. Důvod byl obvyklý: kraj, v tomto případě Ústecký odmítnul uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu i přes to, že trať byla využívána jako příměstká a do Děčína jezdily stovky cestujících. Trať je bohužel předmětem lokálních politických zájmů, existuje tlak na její zrušení, jedním z důvodů je dálniční přivaděč, který má věst v ose části trati.

Obce v okolí trati s rozhodnutím kraje nesouhlasí a usilují o obnovení veřejné dopravy. I proto objednaly u jednoho z nestátních dopravců zvláštní vlaky pro veřejnost. Oslovený dopravce požádal Správu železniční dopravní cesty o přidělení kapacity dráhy (přidělení je nutnou podmínkou pro jízdu jakéhokli vlaku), která by měla být be problémů přidělěna, neboť v současné době po trati nejezdí žádné vlaky. Kupodivu Správa železniční dopravní cesty odmítla přidělit kapacitu pro veřejnou dopravu s odkazem na rozhodnutí Drážního úřadu o zrušení veřejné dopravy na žádost doravce České dráhy a.s.Tento krok SŽDC je stěží pochopitelný, rozhodnutí Drážního úřadu totiž platí pouze pro dopravce České dráhy a.s., ostatních dopravců se netýká.

Sdružení železničních společností považuje postup Správy železniční dopravní cesty za nepřípustný. V důsledku by totiž takový postup mohl znamenat, že tam, kde České dráhy a.s. nebudou provozovat veřejnou osobní dopravu, nebude moci provozovat takovou dopravu ani jiný dopravce.

V současné době byla přidělena kapacita dopravní cesty pro zvláštní vlaky 22.3.2208, ale pouze pro vlaky neveřejné. Vlaky budou přesto určeny pro širokou veřejnost. Ač by se mohlo zdát, že se jedná o čistě formální záležitost, Sdružení železničních společností soudí, že se jedná o závažné omezení práva přístupu dopravců na železniční dopravní cestu a bude celou věc dále sledovat.

Správa železniční dopravní cesty rozeslala v tomto týdnu dopravcům oznámení, že shromažďuje podklady pro zrušení regionální dráhy Děčín - Oldřichov u Duchcova s tím, že vyzývá dopravce, aby sdělili, zda mají zájem o provozování drážní dopravy či provozování dráhy. Tento krok je stěží pochopitelný, SŽDC již přidělila kapacitu pro vlaky 22.3.2008 a i ze sdělovacích prostředků je známo, že obce mají zájem na zavedení alespoň vlaků pro turisty, přičemž vyjadřují zájem na obnovení veřejné osobní dopravy. Za podivným spěchem a tlakem na zrušení dráhy nelze nevidět politické tlaky, vždyť veřejná doprava se neprovozuje na řadě dalších tratí, které nikdo zrušit nechce ani v případech, kdy na trati není nákladní doprava (Bošice - Bečváry, Račiněves - Straškov). Nelze si nepoložit otázku, zda za snahou zrušit trať není ani tak fakt její nerentabilnosti, nýbrž snahy ustecké krajské samosprávy, resp. městské samosprávy v Děčíně vést v trase dráhy silniční přeložku.

Postup, kdy je ekonomické a technické hledisko (zpracované v podrobném projektu, předloženém k oponentuře odborným pracovištím resp. vysokým školám) nahrazeno politickým rozhodnutím je nebezpečným precedentem. Takto by bylo totiž možno zastavit provoz na většině regionálních tratí a dokonce i na některých tratích celostátních. Před každým krokem, vedoucím ke zrušení dopravy a v dalším důsledku i ke zrušení dráhy samotné, je nutné vyčerpat všechna dostupná opatření, vedoucí k racionalizaci provozu a ke zvýšení aktraktivity pro cestující.

Šetření ve věci nestandardního postupu úřadů provádí v současné době i kancelář veřejného ochránce práv.

[25.2.2008/29.2.2008]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz