Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Česká železnice na začátku roku 2008

10. ledna 2008

Na české železnici se, alespoň z pohledu cestující i jiné veřejnosti, zdánlivě nic neděje. Prakticky všechny osobní vlaky nesou logo ČD a až na ve všech pádech skloňované Pendolino mají do moderní dopravy hodně daleko, některé vagóny pamatují dětství a mládí dnešních padesátníků. Výjimkou jsou některé soukromé tratě, např. z Karlových varů do Mariánských Lázní se svezete moderní motorovou jednotkou, kterou tam provozuje společnost Viamont.

Relativně dobře funguje nákladní doprava, kde už existuje konkurence. Soukromí dopravci přepraví zhruba 12% z celkového objemu zboží. Největší dopravce, České dráhy a.s., resp. jejich dceřinná společnost ČD Cargo, si přesto zachovávají dominantní postavení na trhu nákladní dopravy. Další růst objemu na straně soukromých dopravců má svá omezení, celý park vozidel byl při restrukturalizaci státní organizace České dráhy předán nástupnické akciové společnosti České dráhy, které tak jako jediné mají dostatek lokomotiv a vagónů.

Soukromé rychlíky na českých tratích nenajdete, ministerstvo dopravy sice slibovalo výběrová řízení, která by umožnila, aby se na našich tratích objevili i jiní dopravci, ale žádná výběrová řízení vypsána nebyla. Výběrové řízení nebylo vypsáno ani na nové spoje mezi Prahou a Brnem a České dráhy tak mohly zavést nové dotované rychlíky. Protože dotované spoje v tzv. veřejném zájmu mají přednost před ostatními, na jiné dopravce, kteří byli schopni jezdit bez dotace a s novými vozidly, jaksi nezbylo místo. Je-li takový postup ministerstva dopravy prospěšný cestujícím, kteří jsou zárove'n daňovými poplatníky, posoudí jistě každý sám.

Na regionálních tratích vládnou kraje, které fakticky ovládají železniční dopravu pomocí dotací. Dotovány jsou ale až na malé výjimky pouze České dráhy, které mají dominantní až monopolní postavení i na regionálních tratích. Přesto, že některé kraje vypsaly výběrová řízení na provoz na regionálních tratích, České dráhy zůstaly monopolním dopravcem. I vzhledem k zastaralému vozovému parku si mohou dovolit velice nízké ceny. Ve většině krajů navíc dostávají dotace na všechny tratě najednou a tak mohou snadno vyrovat ztrátu jedné tratě ziskem z jiných tratí.

Pro některé kraje je hlavním kriteriem pro dopravní obslužnost cena a tak jsou vlaky nahrazovány autobusy. Bohužel se tak často děje bez důkladného rozboru, někde jsou regionální tratě i předmětem politických zájmů - jako příklad se dá uvést trať č. 132 mezi Děčínem a Oldřichovem u Duchcova. Ač sloužila jako příměstská a jezdily na ní stovky cestujících, přesto byla osobní doprava nahrazena autobusy ...

V minulém roce ohlásila společnost Railtrans ukončení svého projektu RT-expres mezi Prahou a Ostravou. Důvodem byla neschopnost státu umožnit provoz moderních elektrických lokomotiv na tratích, které jsou ve vlastnictví státu. I zde mělo jít o provoz bez státní dotace. Problém provozu moderních elektrických lokomotiv na našich tratích, které mají specifické zabezpečovací zařízení, málo odolné proti rušení produkovanému moderními elektrickými lokomomotivami, stát nijak neřeší, snad s výjimkou rekonstruovaných tratí Brno - Břeclav a České Budějovice - Dolní Dvořiště, kde ale existuje významný tlak rakouské strany. Na většinu našich tratí tak mohou jen staré lokomotivy, které ale všechny vlastní České dráhy nebo ČD Cargo.

Problém tzv. elektromagnetické kompatibility moderních elektrických lokomotiv je jistě řešitelný, spočívá v nikterak finančně náročné výměně některých prvků kolejových obvodů, ale ministerstvo dopravy zastává názor, že vše vyřeší přechod na tzv. evropský zabezpečovač ETCS. Ten má být ovšem zaváděn postupně až do roku 2016. Tak dlouho by tedy mohl trvat faktický monopol Českých drah a jejich dceřinné společnosti ČD Cargo, které jediné vlastní lokomotivy sice zastaralé, ale jediné, které na naše tratě mohou.

Všechny uvedené příklady ukazují na nedobrý naší železnice, stav který není ku prospěchu jejich uživatelů, kteří jsou zároveň daňovými poplatníky. Společnosti sdružené ve Sdružení železničních společností budou i nadále usilovat o omezení monopolu a o nastolení plně konkurenčního prostředí na české železnici.

[10.1.2008]


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz