Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Tiskové prohlášení

21. června 2006

České dráhy zvítězily ve výběrových řízeních na provoz rychlíků

České dráhy se staly vítězem výběrových řízení na provozování rychlíků na tratích Plzeň - Most a Pardubice - Liberec. Staly se vítězem ne proto, že by jejich nabídka byla nejlepší, ale proto, že výkon zadavatele soutěže byl při obou výběrových řízeních mimořádně špatný.

Ministerstvo dopravy již při zadání usilovalo o nasazení nových moderních vlaků. Výsledkem výběrového řízení je ale fakt, že v nových moderních vlacích se cestující nesvezou. České dráhy totiž počítají s rekonstruovanými soupravami, nebo 10 let starými motorovými vozy, které nejsou nízkopodlažní a postrádají klimatizaci, tak jak je to obvyklé v Evropě 21. století.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno dobře, jak ostatně potvrdil Úřad pro hospodářskou soutěž, ale ministerstvo stále váhalo s vyhlášením výsledků. Na jaře bylo nečekaně vyhlášeno druhé kolo, ač soutěžní podmínky s druhým kolem nepočítaly. Vyhlášení druhého kola v době, kdy už byly známy nabídky uchazečů, soutěž zcela znehodnotilo. České dráhy tak mohly podat "zlepšenou" nabídku, soukromé společnosti už neměly co zlepšovat, nejmodernější vozidla nabídly již v prvním kole. Nelze se proto ubránit myšlence, že druhé kolo bylo "šité na míru" Českým drahám.

Druhé kolo bylo nadto poznamenáno zcela amatérským přístupem ministerských úředníků, kteří například požadovali, aby každá souprava nečinně stála bez jakéhokoli logického důvodu vždy dvě hodiny v Pardubicích, což provoz prodraží na úkor peněz daňových poplatníků.

České dráhy se netajily tím, že v nabídkách vůbec neuvažují odpisy vozidel, což je u podobných soutěží důvodem k vyřazení uchazeče, ministerským úředníkům to však nevadilo. Stejně tak ministerstvu dopravy nevadila zjevně dumpingová cena výkonu na trati Plzeň - Most, kde ČD chtěly jen 17,- Kč za kilometr, když ministerstvo obvykle platí za kilometr dotaci 80,- Kč. Vítězství ČD v tomto případě nelze označit jinak, než jako vítězství Pyrrhovo a je na ministerských úřednících, aby takovou cenu požadovali od Českých drah na všech tratích. Sdružení železničních společností bude sledovat, zda ČD dostávají opravdu jen 17,- Kč za ujetý kilometr. V souvislosti s dumpingovými nabídkami ČD také Sdružení zvažuje příslušné kroky, stejně tak protest proti jednání ministerstva v soutěži samé.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz