Novinky

Sdružení železničních společností pořádá 22.2.2017 seminář pro dopravce
[20.1.2017]

Příspěvky ze semináře pro dopravce najdete v sekci "Dokumenty"
[27.1.2017]


Evropská unie Jízdní řády

Tisková zpráva

15. srpna 2006

České dráhy zazastavily provoz na trati, provozované soukromou společností

V sobotu 5. 8. 2006 došlo k zastavení provozu na muzejní železnici z Kamenického Šenova do České Kamenice. Příčinou nebyla živelná pohroma či nehoda, ale interní nařízení Českých drah a. s., které zakazuje jízdy vlaků do stanice Česká Kamenice z muzejní dráhy a opačně. Občanské sdružení Klub přátel lokálky, které má tuto trať pronajatou od státu již devátým rokem a jenž zde provozuje nostalgické vlaky, doposud neobdrželo od Českých drah žádné stanovisko, kterým by vysvětlily svérázné rozhodnutí.

Historický výletní vlak s třiadvaceti cestujícími vyjel v uvedený den podle jízdního řádu, avšak poblíž České Kamenice byl výpravčím Českých drah vyrozuměn, že mu nebude umožněn vjezd do nádraží, proto se všemi pasažéry vrátil zpět do Kamenického Šenova. Dalších šest sobotních, jakožto i osm nedělních vlaků zveřejněných jízdním řádem bylo zrušeno. Tímto jednáním České dráhy závažně porušily právo na rovný přístup k železniční dopravní cestě, který nemá v zemích EU obdoby. Byl porušen zákon o drahách a mimo to i platné smlouvy mezi oběma subjekty. Současný stav se dá přirovnat ke dvěma majitelům sousedních domů, k nimž vede jen jediná cesta. Oba sice přispívají stejně na její provoz a údržbu, avšak ten "mocnější" upírá právo na její užívání tomu "slabšímu", i přestože cesta je obecní. Je zřejmé, že Klubu přátel lokálky vznikla škoda v souvislosti s vyloučením provozu, jejíž výše se prohlubuje každým plánovaným provozním dnem železnice a neuskutečněnými objednanými jízdami. Zároveň také dochází k výraznému omezení užívacích práv k vlastním kolejovým vozidlům a pronajaté železnici, což patrně bude předmětem soudního vymáhání po Českých drahách.

Zákon o dráhách zaručuje dopravci s platnou licencí provoz i ve stanici, která leží na navazující dráze. České dráhy, které jsou provozovateli železniční trati v České Kamenici a jsou zároveň monopolním dopravcem, porušily závažným způsobem zákn o dráhách a proto byl podán u Drážního úřadu návrh na zahájení správního řízení.

Celý případ je výsledkem nepovedené transformace Českých drah, které stále provozují regionální a celostátní železniční tratě, na kterých řídí provoz ostatním železničním společnostem, tedy i své vlastní konkurenci. Sdružení železničních společností usiluje o pokračovaní transformace tak, aby řízení provozu bylo zcela odděleno od ostatních složek Českých drah.


© 2007 Sdružení železničních společností, Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, tel.: +420 491 459 223, +420 731 415 372, e-mail: szs@rail.cz
Produced by GAT.cz